Jak walczyć z migreną?

MODUS » Jak walczyć z migreną?

Migrena należy do jednych z najczęstszych schorzeń neurologicznych. Nasza jednostka, jako jedna z pierwszych na Dolnym Śląsku zajmuje się leczeniem przewlekłej migreny przy wykorzystaniu toksyny botulinowej oraz kompleksowej fizjoterapii w zakresie leczenia napięciowego bólu głowy i migreny przewlekłej.

_

_

W jaki sposób leczenie może pomóc?

Lek jest stosowany jako leczenie zapobiegające przewlekłym migrenom. Oznacza to, że zamiast zwalczać bóle głowy po ich wystąpieniu, ma na celu zmniejszenie liczby dni, podczas których występują bóle głowy i poprawianie jakości życia pacjentów cierpiących na przewlekłą migrenę.

Dlaczego leczenie jest tak ważne?

U pacjentów z migreną przewlekłą występuje istotnie większe prawdopodobieństwo ciężkiej niepełnosprawności niż u osób z migreną epizodyczną (odpowiednio 64,3% i 43,2% występowania stopnia IV wg skali oceny niepełnosprawności wywołanej migreną).

Kilka faktów o migrenie…

Migrena, wg danych WHO dotyka ok. 11% osób dorosłych na całym świecie, przy czym trzy razy częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Największe występowanie przewlekłej migreny obserwuje się u kobiet w wieku 29-40 lat i u mężczyzn w wieku 30-39 lat.

Więcej informacji : www.migrenoweboleglowy.pl