Terapia indywidualna

terapia_indywidualna

Terapia indywidualna z fizjoterapeutą to kompleksowe działanie diagnostyczno-lecznicze, polegające na indywidualnym doborze i zastosowaniu metod fizjoterapeutycznych (terapia manualna, techniki wisceralne, cranio-sakralne, masaż, zabiegi fizykalne, kinesiotaping). W zależności od rodzaju oraz stopnia zaawansowania schorzenia fizjoterapia indywidualna to ciągłe monitorowanie oraz dostosowanie terapii do zmieniającego się stanu pacjenta. Podczas pierwszej wizyty terapeuta bada i ocenia aktualny stan pacjenta, następnie ustala i wdraża ustalony program usprawniania.

Podczas terapii indywidualnej wykorzystujemy następujące metody:

  • Specjalistyczne techniki mobilizacji powięziowo-mięśniowych – FDM, Ciechomski, Rakowski
  • Terapia manualna wg koncepcji: KALTENBORN-EVJENTH, PLAATSMAN, ACKERMANN, RAKOWSKI, LEWIT, McKenzie
  • Techniki osteopatyczne: terapia wisceralna, terapia cranio-sakralna
  • PNF
  • Bobath dla dorosłych
  • Funkcjonalna intensywna terapia pacjentów neurologicznych.

Pozostałe usługi: