Centrum Rehabilitacji Modus

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

CENTRUM REHABILITACJI C.R. MODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. Dąbrowskiego 40c, 50-457 Wrocław

Na podstawie art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych1  informujemy, że Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Modus C.R. Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu(50-457) przy ulicy Dąbrowskiego 40C.

Dane są przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.

Informujemy również o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Administratora danych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania2, a także w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta3. Zgodnie z zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte.

  1. tekst jedn. Dz. U z 2002 r., nr 101. Poz. 926, z późn.zm.
  2. tekst jedn. Dz. U z 2004 r., nr 100. Poz. 1024.
  3. tekst jedn. Dz. U z 2012 r., poz.159, z późn.zm.