Katarzyna Mariańska

Neurolog

Katarzyna Mariańska - ZnanyLekarz.pl

Od 2008 roku pracuje w Oddziale Neurologii Szpitala im. Gromkowskiego we Wrocławiu prowadząc min. pracownię badań EMG oraz lecząc pacjentów przy użyciu toksyny botulinowej w ramach programów lekowych: leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy oraz spastyczności poudarowej kończyny górnej i dolnej. Stosuje toksyne botulinową także w innych wskazaniach medycznych, takich jak migrena, inne dystonie, spastyczność innego pochodzenia. Od wielu lat prowadzi badania kliniczne w zakresie neurologii i psychiatrii.

Członek zarządu, zastępcą przewodniczącego Dolnośląskiego Oddziału Neurofizjologii Klinicznej we Wrocławiu oraz członkiem komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Prowadzi cykliczne wykłady i szkolenia dla pracowników SOR oraz Pogotowia Ratunkowego na terenie województwa dolnośląskiego nt. postępowania z pacjentem ze świeżym udarem mózgu.

Stale doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w licznych sympozjach w kraju i zagranicą oraz w stażach (min. w Wielkiej Brytanii (2006), Hiszpanii (1999), pracując z chorymi dziećmi w USA (1998) i biorąc udział w misji medycznej w Hondurasie (2012).

Autor i współautor licznych prac naukowych.

Katarzyna Mariańska - ZnanyLekarz.pl