Krystian Obara

Neurolog

Krystian Obara - ZnanyLekarz.pl

Lekarz specjalista z dziedziny neurologii, członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, a także Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Na co dzień pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu jako starszy asystent Katedry i Kliniki Neurologii. Tytuł specjalisty uzyskał w kwietniu 2019 roku z wynikiem bardzo dobrym. Pracując na oddziale neurologii o najwyższej referencyjności ma styczność z najnowocześniejszymi metodami diagnostyki i terapii pacjentów z chorobami układu nerwowego, w tym leczenia świeżego udaru mózgu metodą trombektomii mechanicznej, leczenia pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona, rdzeniowym zanikiem mięśni, chorobą Pompego, dystonią.

Uczestnik kursów z zakresu neurosonologii (USG tętnic dogłowowych, wewnątrzczaszkowych), wykonuje również badanie TCS (transcranial sonography), które jest pomocnym narzędziem w diagnostyce chorób zwyrodnieniowych mózgu, w tym choroby Parkinsona. W Klinice Neurologii prowadzi badania z zakresu potencjałów wywołanych i neurosonologii.

Bierny i czynny uczestnik na zjazdach Dolnośląskiego i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Autor i współautor prac naukowych. Na co dzień z wielką pasją zajmuje się pacjentami z chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, w tym m.in. z chorobami naczyniowymi i zwyrodnieniowymi mózgu, bólami i zawrotami głowy, stwardnieniem rozsianym, padaczką, chorobami nerwowo-mięśniowymi, bólami kręgosłupa. Z wielką życzliwością i empatią odnosi się do pacjentów i ich rodzin, zawsze znajdując dla nich czas.

Krystian Obara - ZnanyLekarz.pl