Sylwia Przondo – Logopeda

Logopeda i Neurologopeda

Logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnego wieloaspektowego wspomagania rozwoju dziecka, glottodydaktyk i glottoterapeuta, terapeuta metody Warnkego, terapeuta metody „Dyna-Linqua M.S.”, terapeuta miofunkcjonalny oraz terapeuta ręki. 

  1. Zawodowo zajmuję się diagnozą oraz terapią wad i zaburzeń mowy, terapią ręki, a także terapią metodą Warnkego.
  2. Ponieważ w terapii kieruję się zasadą: „Dostosuj metodę do dziecka, nie dziecko do metody”, jest gorącą zwolenniczką edukacji daltońskiej.