Rehabilitacja pourazowa

Rehabilitacja pourazowa

Rehabilitację pourazową definiujemy jako proces przywracający funkcję narządu ruchu, układów ustroju, w tym funkcji psychicznych oraz aktywności życiowych utraconych wskutek chorób, urazów i przebytego leczenia.

Nasze Centrum za jeden z priorytetów rehabilitacji stawia przywracanie możliwości pełnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym, w tym przede wszystkim powrót do aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym, które zostały pozbawione sprawności w wyniku zmian pourazowych. 

Rehabilitacja pourazowa – wielopłaszczyznowy proces usprawniania

Rehabilitacja pourazowa jest oddziaływaniem złożonym i wielopłaszczyznowym, dlatego w Centrum Rehabilitacji Modus proces usprawniania oparty jest na elementach kinezyterapii, fizykoterapii, psychoterapii, terapii zajęciowej oraz zaopatrzenia rehabilitacyjnego. W naszej jednostce plan procesu usprawniania ustalany jest indywidualnie dla każdego pacjenta przez zespół terapeutyczny składający się z najwyższej klasy specjalistów. W Centrum Rehabilitacji Modus będą mogli Państwo skorzystać z pomocy kadry doświadczonych specjalistów oraz innowacyjnego sprzętu wspomagającego proces usprawniania.

Nasza jednostka oferuje pomoc wszystkim posiadającym ograniczenia oraz odczuwającym dyskomfort w sprawnym i swobodnym funkcjonowaniu w życiu codziennym w związku z:

  • Endoprotezoplastyką stawu biodrowego oraz kolanowego
  • Artroskopią
  • Operacją kręgosłupa
  • Złamaniami oraz urazami sportowymi
  • Następstwami choroby zwyrodnieniowej narządu ruchu
  • Następstwami chorób nowotworowych narządu ruchu
  • Następstwami zaburzeń hormonalnych, odżywczych i chorób układowych w obrębie narządu ruchu

Nasi fizjoterapeuci:

Maja Gutsche

Maja Gutsche

Magister Fizjoterapii

"Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Fizjoterapia jest
dla mnie nie tylko pracą z ciałem, ale również z osobą mieszkającą w środku..."

Sylwia Piotrowska-Brudnicka

Sylwia Piotrowska-Brudnicka

dr. n. med. FIzjoterapi

W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W 2018 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Maciej Walas

Maciej Walas

Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta i trener. Pracuję z pacjentami od 2010 r.
Specjalizuje się w pracy z osobami po operacjach w obrębie kończyn dolnych , zabiegach onkologicznych (np. mastektomia) oraz terapii tkanek miękkich.